πρόγραμμα

Συναισθηματική νοημοσύνη...
...συνεργατική μάθηση

Τα προγράμματα στηρίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, σε προγράμματα των Πανεπιστημίων και στις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και στην επιλογή των θεμάτων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, οι προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές τους εμπειρίες, η προσωπικότητα και το πολιτισμικό πλαίσιο του κάθε παιδιού, γιατί μάθηση προκύπτει όταν ο μαθητής νιώθει ότι αυτό που γίνεται τον αφορά.

Το «Σχολειό της Φύσης» γνωρίζει τη σημαντικότητα της προσχολικής ηλικίας και γι’ αυτό δίνει έμφαση στο πρόγραμμα καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά:
* να συμμετέχουν ενεργά
* να εξερευνούν και να κατανοούν το περιβάλλον
* να πειραματίζονται
* να αποκτούν εμπειρίες και να διαμορφώνουν θετική στάση για τη μάθηση
* να καλλιεργούν δεξιότητες σκέψης
* να αναπτύσσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες (συναισθηματική νοημοσύνη)
* να εκπαιδεύονται σε αξίες ζωής

Μέσα από προγράμματα:
* Συνεργατικής μάθησης
* Εκπαίδευσης χαρακτήρα * Τεκμηρίωσης της μάθησης των παιδιών
* Περιβαλλοντικής αγωγής
* Θεατρικής αγωγής (θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, κατασκευή κούκλας)
* Προφορικού και γραπτού λόγου
* Φυσικών επιστημών
* Πρωτομαθηματικών εννοιών
* Εικαστικών (ζωγραφική, κολάζ, γλυπτική κ.α.)
* Εξοικείωσης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
* Επαφής με τη λαϊκή παράδοση
* Αγωγής υγείας
* Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Όλα τα προγράμματα, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά, καθώς αυτά επιλέγουν το θέμα που θα διαπραγματεύονται κάθε φορά, έτσι ώστε η μάθηση να έχει νόημα γι’ αυτά. Οι παιδαγωγοί, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν και επιλέγουν τη διδακτική προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσουν κάθε φορά. Επιλογή του «Σχολειού της Φύσης» είναι οι συνεργατικές μέθοδοι μάθησης (δουλειά σε ομάδες), τα σχέδια εργασίας (έρευνα σε βάθος) και οι θεματικές προσεγγίσεις.

Οι γονείς ενημερώνονται από τις/τους νηπιαγωγούς για το θέμα που επεξεργάζονται τα παιδιά μέσα στην τάξη και τους στόχους που θέτουμε, με σκοπό τη συνεργασία που αφορά, την αποστολή σχετικού υλικού στο σχολείο (βιβλία, DVD, πληροφορίες από το internet κ.α.), την επίσκεψη στην τάξη όταν το επάγγελμα σχετίζεται με το θέμα, τις οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους οι οποίοι είναι σχετικοί με τα προγράμματα, καθώς επίσης και την παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων.

Κάθε εβδομάδα γίνεται συνάντηση των παιδαγωγών- σεμινάριο, με στόχο την εκπαίδευση τους στη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων, που επιλέγονται κάθε φορά και την αξιολόγηση των προγραμμάτων, που ήδη έχουν γίνει. Πιστεύουμε στη διαρκή επιμόρφωση, καθώς προκύπτουν συνεχώς νέα δεδομένα και καθώς κάνουμε πράξη τη διά βίου μάθηση. Οι επιμορφώσεις γίνονται από έμπειρες και επιστημονικά καταρτισμένους παιδαγωγούς, καθώς και από ειδικούς επιστήμονες και συνεργάτες που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο.

 
 

sitemap

2o χλμ Τριλόφου - Επανωμής
Τ.Θ. 1827, 57500 Επανωμή
Τ.: 23920 64370
F.: 23920 64909
Κ.: 6973 744967
sxoleiotisfysis@gmail.com

Join us on

 

 
© 2012 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ | design by: VISSARION | developed by: VP